Personlig gennemslagskraft - Personlig udvikling


- Med Bloom Performance dokumenterede metodeAtt: Coaching /Personlig udvikling til uddannelsessektorens medarbejdere

Varighed: 4 dage med praksisnær undervisning + 1 opfølgende session

Datoer for afholdelse:

Forløb efterår 2019: 25 - 28 november

Forløb forår 2020: 20 - 23 januar 2020

Pris: 6.900dkr

Indeholdt i uddannelsen:

Morgen og frokost forplejning på undervisningsdage samt materialer

Det vigtigere end nogensinde før at dem, der står i orkanens øje og underviser børn og unge til en ukendt fremtid, har værktøjer til at stå fast i sig selv og holde fokus.

Mark

FORMÅL MED FORLØBET

I en tid med globale forandringer blandet med en lind strøm af nationale reformer, er det vigtigere end nogensinde at dem der står i orkanens øje og underviser børn og unge til en ukendt fremtid har værktøjer til at stå fast i sig selv og holde fokus.

Selvom lærefaget er et fag af passioneret mennesker, der ofte vælger uddannelsen som et kald, kan det med et stigende pres og forventninger fra system, ledelse og forældre og ikke mindst fra en selv, være svært at huske, hvorfor man i egentlig valgte læregerningen.

Samtidig er en indre forankring og bevidsthed om eget purpose, den bedste mulighed for at kunne stå selvom omgivelserne forandrer sig. En indre forankring og genvunden passion er ligeledes med til mentalt at kunne modstå stress og andre udfordringer der følger med, når man ikke føler man har sig selv med i hverdagen.

På denne uddannelse har vi gennem mange år hjulpet mennesker i alle brancher med at stå i dem selv. Og i det senere år har vi fokuseret uddannelsen omkring de mennesker der er de vigtigste i vores samfund, nemlig dem der er omkring vores børn og unge.

.

Mark

PROCESSEN

Processen starter med at sætte det enkelte menneske i centrum - gennem metoden Bloom Performance får deltagerne udviklet Personlige Profiler, der afdækker, hvad de stræber efter og drives af, hvad der er deres optimale arbejdsbetingelser, og hvad der står i vejen for forandring og fremdrift. 

Med afsæt i de Personlige Profiler arbejdes der med, hvordan hver enkelt

deltager kan stå tydeligere og forankret i sig selv i en foranderlig verden.

Der udvikles et personligt styringsværktøj, som gør det nemt at implementere en ny måde at arbejde på og at fastholde ændring og fremdrift.

Motivation og engagement hos mennesker kommer indefra og stimuleres af, at vi beskæftiger os med ting, som giver mening for os i et større perspektiv


Mark

Helt konkret arbejdes der med egne styrker og præferencer gennem definition af:Vision
Hvad er min indre ledestjerne?

Drivkraft
Hvad driver mig til de resultater jeg skaber?


Værdier
Hvilke værdier er mine ufravigelige kerneværdier?


Optimale arbejdsbetingelser
Under hvilke betingelser fungerer jeg optimalt og hvordan kan jeg sørge for de er tilstede?

Mod
Med hvilke modige egenskaber kan jeg overvinde de barrierer jeg skaber for mig selv?


Actionstep
Hvad er de 3 vigtigste handlinger jeg skal foretage for at sætte mere af det der er vigtigt for mig i værk?


Mark

Om Bloom Performance

Bloom Performance er en metode til at opnå bedre resultater for og med mennesker.

Bloom Performance øger menneskers integritet, motivation og fremdrift gennem bedre brug af egne og andres ressourcer, øget fokus og prioriteringsevne.

Bloom Performance styrker evnen til at skabe de bedste betingelser for sig selv ud fra indsigt i, hvad der motiverer én, og hvad der skal være til stede for, at man engagerer sig mod et tydeligt defineret fælles mål.

Læs mere her


Mark

Følg os her ︎ ︎︎