Ledelse af pædagogisk læringskoncept- Med Bloom Performance dokumenterede metodeAtt: Personlig udvikling og udvikling af læringsforløb der bygger på iværksætteri, selvstændighed og kunstneriske processer til børn i alle aldre og unge mennesker. Målgruppen for denne uddannelse er beslutningstagere, ledere og undervisere i uddannelsessektoren på alle niveauer

Varighed: 10 dage med praksisnær undervisning og udvikling og en opfølgende samlet session

Datoer for afholdelse:

Forløb forår 2020: 2 - 6 marts 2020 og 23 -27 marts 2020

Pris: 19.900dkr

Indeholdt i uddannelsen:

Morgen og frokost forplejning på undervisningsdage samt materialer
Mark

OM FORLØBET

Dette forløb kombinerer behovet for kompetenceløft hos medarbejdere samt uddannelse i de værktøjer og metoder der understøtter et nyt læringsforløb eller læringsmiljø indenfor Bloom Institutes koncepter.

Igennem mange år har vi testet og udviklet læringsforløb for børn og unge. Vi har kørt korte og lange forlæb og driver selv en iværksætterklub i tæt samarbejde med Gentofte Kommune. Vi kender derfor de rammer som skoler og fritidsinstitutioner har og de udfordringer som de mennesker der arbejder indenfor disse rammer oftest står overfor.

Derfor er denne uddannelse skabt med afsæt i personlig udvikling samt i en konkret uddannelse for dem der ønsker at få mere iværksætteri, kreativitet og kunst på skoleskemaet eller i fritidsklubben.

Denne uddannelse varer 10 dage hvoraf de 4 dage er den personlige del og de 6 dage er med fokus på værktøjer.

.

Mark

FORMÅL MED FORLØBET

Formålet med forløbet er at få deltagerne grundigt igennem Blooms metoder til at skabe læring hos børn og unge.

Blooms læringsforløb er funderet i vores overbevisning om at vores børn har brug for anderledes måder at anskue og tilpasse sig den evigt foranderlige verden på.

Vi arbejder gennem vores læringsforløb på at uddanne mennesker omkring børn og unge til at kunne skabe rammerne for ethvert barn kan realiserer deres eget potentiale og får forståelsen af, at selv den mindste ide kan efterlade det største aftryk. 


Mark

BESKRIVELSE AF DEN PERSONIGE DEL

Selvom lærer og pædagogfaget er et fag af passioneret mennesker, der ofte vælger uddannelsen som et kald, kan det med et stigende pres og forventninger fra system, ledelse og forældre og ikke mindst fra en selv, være svært at huske, hvorfor man i egentlig valgte lærergerningen.

Samtidig er en indre forankring og bevidsthed om eget purpose, den bedste mulighed for at kunne stå selvom omgivelserne forandrer sig. En indre forankring og genvunden passion er ligeledes med til mentalt at kunne modstå stress og andre udfordringer der følger med, når man ikke føler man har sig selv med i hverdagen.

Processen starter med at sætte det enkelte menneske i centrum - gennem metoden Bloom Performance får deltagerne udviklet Personlige Profiler, der afdækker, hvad de stræber efter og drives af, hvad der er deres optimale arbejdsbetingelser, og hvad der står i vejen for forandring og fremdrift.

Med afsæt i de Personlige Profiler arbejdes der med, hvordan hver enkelt deltager kan stå tydeligere og forankret i sig selv i en foranderlig verden.

Der udvikles et personligt styringsværktøj, som gør det nemt at implementere en ny måde at arbejde på og at fastholde ændring og fremdrift.

Motivation og engagement hos mennesker kommer indefra og stimuleres af, at vi beskæftiger os med ting, som giver mening for os i et større perspektiv

Mark

Helt konkret arbejdes der med egne styrker og præferencer gennem definition af:Vision
Hvad er min indre ledestjerne?

Drivkraft
Hvad driver mig til de resultater jeg skaber?


Værdier
Hvilke værdier er mine ufravigelige kerneværdier?


Optimale arbejdsbetingelser
Under hvilke betingelser fungerer jeg optimalt og hvordan kan jeg sørge for de er tilstede?

Mod
Med hvilke modige egenskaber kan jeg overvinde de barrierer jeg skaber for mig selv?


Actionstep
Hvad er de 3 vigtigste handlinger jeg skal foretage for at sætte mere af det der er vigtigt for mig i værk?


Mark

Følg os her ︎ ︎︎