BLOOM® PERFORMANCE
 I Bloom udfolder vi fremtidens kreative skabere.

Vi er specialiseret i arbejdet med børn og unge, igennem vores camps, klubber og læringsmiljøer. Men alt starter med den voksne. Derfor uddanner vi lærere, undervisere og andre, der har med børn at gøre i deres virke, så de får værktøjerne til at stå stærkere i dem selv, sammen med børnene og samtidig komme tættere på deres egentlige passion. 


— En uddannelse delt op i to forløb, der kan tages særskilt.
Det personlige potentiale

4 undervisningsdage, der handler om vores egen tilgang til vores potentiale og den måde vi har valgt at positionere os i vores arbejdsliv.

Værktøjer

6 undervisningsdage, hvor du præsenteres for konkrete værktøjer indenfor Bloom konceptets tre stammer: kunst, iværksætteri og selvstændighed. 

︎

Mark

Det personlige potentiale


Vi indleder forløbet med en grundig introduktion til uddannelsens tilgang, der balancerer en vekselvirkning mellem at arbejde rationelt og intuitiv – mellem det bevidste og det ubevidste.Hvad driver mig til de resultater jeg skaber?Gennem 4 dage kortlægges egne styrker og præferencer gennem definition af:
Vision for arbejdslivet
Hvad er min indre ledestjerne?


Drivkraft
Hvad driver mig til de resultater jeg skaber?


Værdier
Hvilke værdier er mine ufravigelige kerneværdier?

Optimale arbejdsbetingelser
Under hvilke betingelser fungerer jeg optimalt og hvordan kan jeg sørge for de er tilstede?


Mod
Med hvilke modige egenskaber kan jeg overvinde de barrierer jeg skaber for mig selv?


Actionsteps
Hvad er de 3 vigtigste handlinger jeg skal foretage for at sætte mere af det der er vigtigt for mig i værk?

Mark

Værktøjer


Over 6 lørdage dykker vi ned i kunst og iværksætteri, som middel til at øge børnenes evne til at tænke abstrakt, og det at opleve flow.
Kunst

Over 2 lørdage arbejder vi skiftevis med teori omkring kunstens virkning, samt konkrete teknikker og opgaver på udvalgte kunstneriske fagligheder. Kunstnere underviser
i de kunstfaglige processer.

Iværksætteri

Her arbejder vi teoretisk og praktisk med iværksætteri, som greb til at omsætte ideer og menneskeligt potentiale til virkelighed.
Iværksættere deler deres erfaringer med iværksætteri og vi oversætter hvordan disse  kan bruges i en undervisningssammenhæng.

Selvstændighed

På de to sidste lørdage arbejder vi med selvstændighed.
Her bindes en sløjfe tilbage til forløbets første dage, hvor vi arbejdede med det personlige potentiale.
Vi arbejder med metoder og teknikker der understøtter børnenes selvstændighed tværs af alle forløb og processer. 

Mark

Kunder

Mark

Find det rette forløb til dig

Vores forløb sammensættes på forskellig vis, så det passer til lige præcis den situation, du befinder dig i. 


1 Passion i arbejdslivet & Personlig udvikling - Læs mere

2 Personlig gennemslagskraft & Personlig udvikling - Læs mere

3 Underviser i kreativitet og iværksætteri - Læs mere

4 Ledelse af pædagogisk læringskoncept - Læs mere


Mark

Følg os her ︎ ︎︎