De første
Bloomers i Kina


Uddannelserne henvendt mod børn i Kina har hidtil været optimeret i retning af effektivitet og udenadslære, men fremadrettet har staten besluttet sig for at ændre ved denne tilgang og i stedet få kunst og iværksætteri på programmet.

Den nye opfattelse af, hvad uddannelse skal være i fremtiden, har åbnet døren for Bloom Institute i Kina, hvor vi over de næste par år, i samarbejde med vores lokale partnere, skal udrulle vores uddannelseskoncept på en lang række skoler og i nybyggede kulturcentre landet over.   

Mark

Følg os her ︎ ︎︎