“Vores arbejde handler ikke om at gøre alle børn til kunstnere, eller om at al kreativitet skal munde ud i et salgsbart produkt. Det handler om at udvikle børns kreativitet, handlekraft og selvstændighed i et fællesskab – evner som de kan tage med sig og bruge resten af livet.

- Julie Pi, leder af Bloom
Mark

Følg os her ︎ ︎︎