Bloom Institute

The Bloom way

I Bloom Institute er vi specialiseret i at skabe koncepter, der understøtter børn og unges læring indenfor krydsfeltet mellem kunst og iværksætteri. I vores miljøer lander børn i en kultur, hvor de på motiverende vis trænes i at omsætte kunstneriske og kreative tilgange for at øge deres lyst til at være iværksættere senere i livet.

Vi tager udgangspunkt i børns naturlige og medfødte evne til at få idéer. Vi understøtter og stimulerer det legende barn og støtter barnet i at omsætte idéer og kreationer til produkter.

 

Dedikerede facilitatorer, udøvende kunstnere og iværksættere, guider og hjælper med at føre børnenes idéer ud i livet. Alle involverede kultiverer bloomernes rene kreativitet og umiddelbare udtryk – og helt konkret hjælper dem med at omforme det til værdi og reelle produkter.

Det kontinuerlige arbejde med at transformere ideer til virkelighed gør, at iværksætterevnen bliver en naturlig del af bloomernes tilgang til livet.

Vi trækker på metoder fra kunstneriske processer – musik, billedkunst, film og medie, scenekunst, design og håndværk – fordi vi tror på, at nøglen til at låse op for barnets og den unges personlige kvaliteter viser sig allerbedst her.

De tre stammer

Alle Bloom Institutes læringskoncepter er designet ud fra disse tre elementer. 

Kunst

De kunstneriske processer vækker børnenes medfødte skaberkraft. Fra det udgangspunkt træner vi kontinuerligt skabelsesprocessen med afsæt i en indre motivation og ikke et ydre defineret behov eller problem. Vi gøder børnenes fantasi og lader dem erfare glæden ved at arbejde med noget, der er større end dem selv i fællesskab med andre. Vi træner kunstens grundprincipper som abstraktion og uafhængig tænkning, indre nødvendighed, kompromisløshed, intuition og autenticitet i et skabende fællesskab.

Iværksætteri

Børnenes rene skaberkraft og umiddelbare udtryk omformes sammen med børnene til løsninger, services produkter, værker, udstillinger, forestillinger eller former vi slet ikke kender endnu – fælles for dem er, at de skaber værdi for andre end dem selv. Iværksættertankegangens grundelementer som handlekraft, mod, vedholdenhed og vilje trænes og bliver indlejret i børnene som en tilgang til livet. Her findes ikke fejl – kun muligheder for nye erkendelser på vej mod den næste version eller det næste skridt.

Selvstændighed

Alle mennesker bliver født med et unikt potentiale. Vi kigger på børnenes naturlige nysgerrighed og motivation. 

Gennem vores arbejde med børnene identificerer vi deres kerne og essens. Ved at arbejde fra børnenes naturlige udgangspunkt vækkes indre forankring, motivation, passion og begejstring. Når børnene arbejder fra det udgangspunkt, giver vi dem mulighed for at kultivere det, de brænder for og forme deres liv med afsæt i det.

Bloomernes faser

Alle vores læringsforløb indeholder i deres tilgang disse tre faser.

Udforsk →

Her udforsker børnene et område. Der sættes strøm til deres naturlige skaberkraft:”Hvad fanger min naturlige nysgerrighed, og hvordan vil jeg allerhelst sætte den i spil?”

I denne fase er alt muligt og intet forkert.

Skab →

Idéerne omformes til produkter. En ydelse, en app, et maleri, en film – skabernes idéer kan tage alle retninger.
 
Børnene kan også blive stillet en opgave af en kommune eller lokal virksomhed, der har en udfordring, de ønsker børnenes bud på.

Iværksæt

Børnene finder ud af, hvad der skal ske med deres produkt. Er det klar til produktion, er det klar til salg, og er der nogen købere? 

Afhængig af hvor børnene er i processen, sættes de i forbindelse med relevante samarbejdspartnere. 
Således lærer de at samskabe.

Bloomernes læringssti

Vores læringsforløb følger en læringssti, hvor børnene ved at gennemføre de korte forløb vil opnå kompetencer indenfor stiens første trin, nysgerrighed, hvilket betyder at barnet ved at følge et eller flere af de korte forløb vil forbedre sine evner til at undersøge og udforske et felt eller et materiale.

Følger børnene nogle af de mellemlange forløb – eksempelvis Bloom Camps – vil de styrke deres kompetencer til at få ideer og se muligheder, skabe prototyper, modeller og løsninger.

Følger børnene forløbene over længere tid og arbejder kontinuerligt med læringsforløbene som i Bloomers Club vil børnene udvikle evner, som gør dem i stand til at omsætte deres viden til virkelighed.

Læringsstruktur