D. 18/10/2019 


Ud med ”likes” og ”følgere”…ind med selvtilliden


- Af Karina Rothoff Brix og Julie Pi, Co-Founders af Bloom Institute

En beskrivelse af et privat-offentlig samarbejde på børneområdet.

Gentofte Kommune har som en af landets første kommuner gjort alvor af de mange ambitioner, om et offentligt/privat samarbejde på børneområdet. I den gamle telefoncentral i Gentofte, hvor telefondamerne i gennem tiderne satte mennesker i kontakt med hinanden, har Bloom Institute, i samrbejd emd kommunen, nu indrettet et nyt klubtilbud.

Gentofte Kommune så allerede for nogle år siden ideen i at skabe et rum for børn, der ikke kan finde ro eller stimulering i de eksisterende tilbud, og endte med at indgå en aftale med os i Bloom Institute, hvor vi tilbyder et 360 graders læringsforløb i børn og unges skaberkraft hvor kunst, iværksætteri og selvstændighed er i centrum.

I september 2019 slog klubben dørene op og børnene i kommunen er så småt ved at få øjnene op for det, der foregår i den store røde bygning, tæt ved Gentoftegade.

Det er nemlig her børnene kommer når de eksisterende SFO’er og GFO’er og andre klubtilbud ikke passer til piger og drenge fra 4 til 6 klasse.

Det er her hvor man får et tilhørsforhold, fordi man med det samme hører hjemme, som den man er og med de mange ideer man har, men ikke vidste hvad man skulle gøre af. Det er nemlig Bloomers Club - børnenes egen klub!

Et fritidsklub tilbud hvor de voksne faciliterer det som børnene kommer med, sammen med professionelle kunstnere og iværksættere.

Glæden lyser ud af de børn, der allerede har fundet vej til Bloomers Club, når de sammen opstarter nye læringsforløb, hvor de skal komme med ideer til eks. en ny tøj - eller lerproduktion, hvor målet er at få mennesker til at dyrke mere motion, eller have en større forståelse for verdens truede dyrearter.

De designer med kunstnere og drøfter brands og budskaber med professionelle og får på den måde deres egne ideer sat ind i en virkelighed, der eller forekom distanceret. 

Igennem de forløb, der kører i Bloomers Club, bliver børnene mere selvstændige og de lærer at deres ideer kan omsættes til virkelighed, uanset hvad andre måtte fortælle dem. Her er det ikke andres mening, der tæller og der er ikke noget af det, der bliver skabt, der er forkert, eller bliver målt ud fra ”likes” og ”følgere”.

Samarbejdet mellem private og offentlige aktører har ikke været uden bump på vejen, men det er også en af de første af sin slags. Derfor har det krævet at selve retsgrundlaget blev finkæmmet og der blev indhentet fortolkninger hos ministeriet. Ligeledes har en åbenhed overfor forskelle været altafgørende, for at samarbejdet har kunne startes op, på vilkår som kunne passe ind i begge verdner.

Sammen har vi skabt et frirum for børnene, hvor der er plads til alle og hvor man kan være sig selv. 
Mark

Følg os her ︎ ︎︎