fbpx

Støt en god sag
– støt morgendagens skabere

Verden har brug for mennesker, der:

Derfor er der behov for at revolutionere den traditionelle måde børn og unge lærer på, så flere børn får mulighed for at blive styrket til den verden, de er en del af. Og med denne crowdfunding får du nu mulighed for at støtte udviklingen – den kommer nemlig ikke af sig selv.

Sådan arbejder Bloom

Hos Bloom Institute udvikler vi morgendagens skabere. Vi arbejder hver dag intensivt med at styrke børn og unges handlekraft og evne til at stå stærkt i et fællesskab. Det gør vi gennem en gennemarbejdet metode, hvis omdrej-ningspunkt er at bruge kunstneriske processer i vores arbejde med børn.

De kunstneriske processer er med til at folde det enkelte menneskes fulde potentiale ud. Gennem processerne oplever børn, at selv deres mindste idéer kan blive til virkelighed – og de oplever styrken ved at skabe sammen med andre.

Konkret arbejder Bloom Institute med børn i vores Bloomers Club – et privat fritidstilbud til børn fra 4.-6. klasse, på vores kunstneriske camps i weekends og ferier og på vores pædagogiske efteruddannelse.
Bloom Institute er i gang med at skalere nationalt og globalt – og er allerede i gang i Kina.

Støt udviklingen

Vejen til at skabe forandringer hos børn sker gennem de voksne, der arbejder med børnene. Og det er derfor afgørende, at skolelærere tilegner sig de værktøjer, der skal til for at skabe disse forandringer. Det kræver efteruddannelse, men økonomi er generelt en stopklods på skolerne. Derfor har du nu mulighed for at støtte denne nødvendige udvikling.

1

Privatperson

Du kan støtte som privatperson ved at donere et beløb efter eget valg til Bloom Institute. På den måde støtter du det daglige arbejde, som vi hver dag folder ud i vores lokaler i Gentofte.2

Virksomhed

Du kan støtte som virksomhed ved enten at donere et beløb efter eget valg eller ved at donere svarende til en eller flere pladser på vores pædagogiske efteruddannelse, Bloom Performance. På den måde sikrer du dig helt konkret, at flere lærere får den relevante efteruddannelse, der kan igangsætte udviklingen.

3

Investor

Du kan som virksomhed investere i en ejerandel af Bloom Institute.


Sådan gør du

Indbetal din donation på:

Reg.nr. 3409
Kontonr. 12695357

Kontakt

Hvis du ønsker, at din donation går til efteruddannelse af en specifik skoles lærere, hvis du har spørgsmål til vores arbejde eller crowdfundingen, eller hvis du er interesseret i at investere i en ejerandel – så er du meget velkommen til at kontakte Bloom Institute.